Verslo klientams

Atstovaujame Klientų interesus sprendžiant ginčus, siekiant taikaus ginčo sureguliavimo labiausiai atitinkančio Kliento interesus.
 
Vadovaujamės nuostata, kad teisminis ginčo sureguliavimas yra kraštutinė priemonė.
Konsultuojame bankroto ir restruktūrizavimo teisės klausimais.
 
Rengiame kreipimosi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo dokumentus, ieškinius dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir žalos kreditoriui atlyginimo. Atstovaujame kreditorių interesus bankroto ir restruktūrizavimo bylose.

Atstovaujame Klientus baudžiamajame procese. Teikiame konsultacijas.

Giname nukentėjusiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus. Rengiame civilinius ieškinius dėl nusikaltimu padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

Konsultuojame bendrosios nuosavybės valdymo ir įgyvendinimo klausimais.
 
Rengiame susitarimus tarp bendraturčių dėl bendro turto valdymo, naudojimosi tuo turtu ir išlaikymo.
 
Atstovaujame Klientų interesus sprendžiant ginčus tarp bendraturčių, tame tarpe ginčus dėl atsidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, vedame derybas dėl taikaus ginčų išsprendimo.
Konsultuojame darbuotojus ir darbdavius.
 
Rengiame darbo sutarčių, pareiginių nuostatų, darbo tvarkos taisyklių projektus, atliekame jų teisinį įvertinimą.
 
Atstovaujame darbuotojų ir darbdavių interesus darbo ginčuose, ginčuose dėl darbdavio ar darbuotojo padarytos žalos atlyginimo, ginčuose dėl darbo sutarties sudarymo ar nutraukimo teisėtumo.

Rengiame visų formų įmonių, filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos dokumentus.

 

Konsultuojame įmonių valdymo klausimais, rengiame reikalingus dokumentų projektus.

 

Konsultuojame akcininkų teisių įgyvendinimo ir gynimo klausimais, atstovaujame derybose bei teisme.

Rengiame valdymo organų sprendimų projektus, akcininkų sprendimų protokolus didinant ir mažinant įstatinį kapitalą bei kitais aktualiais klausimais.

Konsultuojame skolų išreikalavimo teisiniais klausimais.

Atstovaujame Kliento interesus ikiteisminėje ir teisminėje skolų išreikalavimo stadijoje, rengiame pretenzijas, ieškinius, pareiškimus, atstovaujame derybose.

Konsultuojame statybų teisės klausimais.
 
Rengiame generalinės rangos, rangos, subrangos, medžiagų tiekimo sutarčių projektus.
 
Atstovaujame Klientų, - statytojų, užsakovų, rangovų, tiekėjų interesus santykiuose su kitais statybų proceso dalyviais, dalyvaujame sprendžiant iškilusius ginčus ir esant reikalui atstovaujame Klientų interesus teismuose.
Rengiame sutarčių projektus, atliekame pateiktų sutarčių teisinį įvertinimą: pirkimo-pardavimo, tiekimo, distribucijos, nuomos, jungtinės veiklos, paskolos, rangos, subrangos, paslaugų teikimo ir kt.
 
Atstovaujame Kliento interesus ginčuose, kylančiuose iš ikisutartinių ir sutartinių santykių.
Konsultuojame dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose klausimais.
 
Atstovaujame klientų interesus ginčuose kylančiuose iš viešųjų pirkimų.

Atstovaujame derybose ir teismuose sprendžiant ginčus dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, sutartinės ir deliktinės atsakomybės taikymo tiek teisminėje, tiek ikiteisminėje ginčo stadijoje. Teikiame konsultacijas.