Spausdinti šį puslapį

Teisinių paslaugų kainininkas

už pareiškimą ikiteisminio tyrimo įstaigoms, jeigu toliau byla nagrinėjama teisme, – nuo 25 iki  54 €;

už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį – nuo 40 iki 450 €;

už dubliką, tripliką – nuo 55 iki 270 €;

už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo – nuo 55 iki 270 €;

už atsakovo prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo ir/ar teismo įsakymo, už ieškovo atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus – nuo 25 iki 153 €;

už pareiškimą išduoti teismo įsakymą – nuo 25 iki 75 €;

už skolininko atsakymą į kreditoriaus pretenziją – nuo 25 iki 75 €;

už prašymą atnaujinti procesą – nuo 40 iki 450 €;

už apeliacinį skundą – nuo 40 iki 450 €;

už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, – nuo 55 iki 306 €;

už atsiliepimą į apeliacinį skundą – nuo 40 iki 234 €;

už kasacinį skundą – nuo 50 iki 540 €;

už kasacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios arba apeliacinės instancijos teisme, – nuo 35 iki 396 €;

už atsiliepimą į kasacinį skundą – nuo 40 iki 450 €;

už atskirąjį skundą – nuo 40 iki 150 €;

už sutarties parengimą – nuo 50 iki 150 €;

už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, – nuo 40 iki 72 €;

už kitų, dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai) – nuo 10  iki 30 €;

už kiekvieną paklausimą renkant bylai reikalingus įrodymus – nuo 1 iki 1,8 €;

už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą – nuo 10  iki 30 €;

už kitų teisinių paslaugų, nenurodytų šiame kainininke, teikimo valandą – nuo 10  iki 30 €;

už konsultacijos pateikimą KET pažeidimų klausimais - nuo 15 €;

už autoįvykių analizę - nuo 20 €;

už prašymo paruošimą, dėl teisės vairuoti atėmimo sutrumpinimo - nuo 20 €.
 
Šis teisinių paslaugų kainininkas yra nebaigtinis. Tiksli paslaugų kaina priklauso nuo ruošiamų dokumentų sudėtingumo ir laiko sąnaudų. Lentelėje pateiktas preliminarus paslaugų kainos dydis. Gavę ir susipažinę su užsakymu, nurodysime Jums konkrečią darbų atlikimo kainą. Klauskite mūsų ir mes Jums atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus.